Interpel.lació al Comissari László Andor sobre atur juvenil

http://www.youtube.com/watch?v=xq-MCG473V8&feature=youtube_gdata