Urtasun a la Cafetera de Radiocable sobre l’estat de ratificació del CETA

Entrevista s’inicia al minut 14:00

Ernest Urtasun parla de les conseqüències del CETA, el tractat comercial entre la UE i Canadà. Un acord que crearà els tribunals d’arbitratge que creen pràcticament un sistema de justícia paral·lel, però que encara pot ser rebutjar si un estat membre decideix no ratificar-lo. A diferència d’Espanya, a Alemanya i França els tribunals constitucionals estan analitzant si el CETA és constitucional. Ahir una majoria del Congrés del Diputats va decidir aprovar aquest acord comercial.

Document actualitzat sobre l’estat de l’acord CETA