Hem d’acabar amb les enginyeries fiscals de les grans multinacionals

Actualment està a debat la reforma de la directiva anomenada de “divulgació d’informació relativa a l’Impost de Societats per part de determinades empreses i filials”, més conegut com a “Country-by-Country reporting” del que l’Ernest Urtasun és ponent. Amb aquest canvi de normativa, el Parlament Eurpopeu demanarà que es facin públiques les dades fiscals de les empreses transnacionals per evitar les enginyeries fiscals que eviten el pagament de milions d’euros en impostos.