“L’expansió fiscal proposada per la Comissió Europea és de mínims”

Intervenció al debat al Parlament Europeu sobre decisió adoptada sobre el paquet de mesures del Semestre Europeu, inclòs l’Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement per 2017.