Intervenció Al Rojo Vivo sobre el debat al Parlament Europeu sobre la sentència de La Manada

Intervenció Al Rojo Vivo sobre el debat al Parlament Europeu sobre la sentencia de La Manada.