Intervenció al Ple sobre igualtat de gènere i polítiques fiscals a la UE

2

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre igualtat de gènere i polítiques fiscals a la UE (14/01/2019).