Intervenció al Ple sobre la Directiva de Conciliació laboral i familiar

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre la Directiva de Conciliació laboral i familiar (04/04/2019).