Exigim més implicació de la Comissió Europea per fer funcionar l’Ordre de Protecció Europea

Exigim més implicació de la Comissió Europea per fer funcionar l’Ordre de Protecció Europea, un instrument essencial per protegir les dones víctimes de violència a escala UE.