“Cal començar a treballar i adoptar noves lleis per assolir la igualtat de gènere”