Intervenció al Ple sobre l’informe anual del BCE

Intervenció al Parlament Europeu sobre l’informe anual del Banc Central Europeu (15/01/2019).