Exigim al BCE que corregeixi els efectes negatius de la seva política expansiva

Durant el debat de l’informe anual del BCE, celebrat en presència de Mario Draghi, Ernest Urtasun va destacar que era fonamental posar la política monetària no convencional al servei dels objectius fonamentals de la Unió. Així, tot i considerar positiu que el BCE faci una política expansiva intentant que incrementin les inversions, també ha apuntat que hi ha elements d’iniquitat en aquests programes que són urgents de resoldre. La política monetària ha d’estar al servei de la recuperació econòmica i que garanteixi la transició cap a una economia sostenible i justa i no només centrada en afavorir les condicions financeres de grans multinacionals, com està passant ara amb el programa de compra de bons corporatius. En aquest sentit demanem que s’explorin propostes com la de “l’helicopter money” o la creació de diner verd.