Presidència Búlgara: Lluita contra els paradisos fiscals, transparència i regulació bancaria.

0