Interpel·lació a Mario Draghi sobre política monetària i canvi climàtic

0

Interpel·lació a Mario Draghi sobre política monetària i canvi climàtic a la Comissió d’Economia del Parlament Europeu.