El forat fiscal fruit de la manipulació de les emissions de CO2 dels cotxes puja a 10.000 milions d’euros en tota la UE

0

Un nou informe dels Verds / ALE mostra que la creixent diferència entre les emissions reals de CO2 dels cotxes i els resultats de les proves de laboratori ha generat un important forat fiscal. Així, la pèrdua teòrica d’ingressos puja a més de 10.000 milions d’euros en 2016 en onze Estats membres de la UE. En concret, a Espanya l’any 2016 es van perdre gairebé 500 milions d’euros de recaptació tributària a causa d’aquesta anomalia. A més, en el període 2010 a 2016 el dèficit d’impostos acumulat se situa en entre els 2.500 i els 5.000 milions d’euros.

Aquest diferencial impositiu, a més d’una pèrdua notable per a la hisenda pública, no està incentivant el canvi a vehicles d’emissions més baixes, amb efectes perjudicials per a la salut pública i el medi ambient.
L’eurodiputat i portaveu de Catalunya a Comú Ernest Urtasun ha comentat:

“Els impostos ambientals haurien d’estar orientats al compliment d’objectius socials vitals, com la millora de la qualitat de l’aire i el compliment de compromisos mediambientals. Haurien contribuir a evitar episodis lamentables com els que hem viscut amb els pics de contaminació a ciutats com Madrid i Barcelona. Però si els impostos recaptats es basen en dades falses, no és possible avançar cap als objectius.

Els fabricants d’automòbils europeus han explotat els errors d’un marc regulador deficient. Gran part de la culpa recau en la inacció legislativa de la UE, els governs nacionals i les seves autoritats.

Si volem un sistema impositiu que incentivi una transició baixa en carboni, necessitem mesures a escala europea en les emissions reals de CO2. Mentre els impostos sobre els cotxes segueixin sense basar-se en dades d’emissions reals, no es proporcionaran els incentius necessaris per avançar cap a formes de transport més netes.

No podem obviar l’important impacte en pèrdua de recaptació, entre 2.500 i 5.000 milions a Espanya en el període 2010-2016 i més de 10.000 milions a la UE només l’any 2016. Una minva en els ingressos públics culpa d’una pèssima regulació que cedeix davant els interessos dels fabricants de cotxes. El nostre grup demanarà explicacions a la Comissió i als Estats Membres en el pròxim comitè especial sobre el frau fiscal del Parlament Europeu. “

Més informació:

Aquest informe ha estat encarregat pel grup dels Verds/ALE al Parlament Europeu i elaborat per Green Budget Germany i Green Budget Europe.

Se centra en analitzar l’impacte de la bretxa impositiva en onze Estats membres (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Espanya, Suècia i el Regne Unit). Aquests països representen més del 60% del total de registres d’automòbils en els 28 Estats membres.

Els resultats de la investigació mostren que en els onze països considerats, els ingressos pel registre d’automòbils i els impostos de propietat haurien estat més de 10.000 milions d’euros en 2016, si els valors d’emissió de CO2 haguessin estat més realistes.