“Castor s´ha de desmuntar i ho han de pagar els responsables”

0