Intervenció Al Rojo Vivo sobre el Aquarius i les emergències humanitàries en el Mediterrani

Intervenció Al Rojo Vivo sobre el Aquarius i les emergències humanitàries en el Mediterrani.