Intervenció al Ple sobre la situació a Argelia

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre la situació a Argelia (27/03/2019).