Intervenció al Ple sobre la reforma de la política de la Unió en matèria d’asil i migració

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre la reforma de la política de la Unió en matèria d’asil i migració (15/01/2019).