Intervenció al Ple sobre donar suport a les autoritats locals en la emergència humanitària en el Mediterrani

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre donar suport a les autoritats locals en la emergència humanitària en el Mediterrani (03/10/2018).