Intervenció al Ple sobre condicions laborals transparents i previsibles

Intervenció al Ple del Parlament Europeu sobre condicions laborals transparents i previsibles en la UE (16/04/2019).