Intervenció al debat “Articulant una agenda municipalista per Europa” al Municilab 2018

Intervenció al debat “Articulant una agenda municipalista per Europa” al Municilab 2018 de l’Escola del Comú.