Debat sobre el Pilar Social de la UE: demanem més ambició a la Comissió

1

Intervenció al debat sobre el Pilar Social de la UE: Una bona idea, però amb moltes llacunes. Les poques novetats que s’introdueixen són limitades i eines insuficients per revertir la degradació social fruit d’anys d’austeritat. Demanem més ambició a la Comissió i que impulsi una directiva de rendes mínimes, per garantir que cap persona viu sense ingressos a la UE i una directiva de salaris mínims, per garantir que no tenim treballadors vivint en la pobresa.