Intervenció al debat Europe Hebdo sobre refugiats

Intervenció al debat Europe Hebdo del canal Public Sénat sobre refugiats (27/06/2018).